arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakenduse loomine funktsionaalses programmeerimiskeeles Elixir
Nimi Kaarel Tinn
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tutvustada Elixiri programmeerimiskeelt ja sellel põhinevat Phoenix veebiraamistikku. Praktilise rakendusena luuakse programm ettevõttele E-Agronom OÜ. Rakendus suhtleb Eagronomi põhi- ja mobiilirakendustega, et salvestada kasutaja mobiilseadmelt saadud GPS andmeid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta 2017
PDF