arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


E-kursuse "Programmeerimise alused" osalejate hinnangud ülesannetele
Nimi Sixtina Ladva
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti e-kursuse „Programmeerimise alused“ osalejate hinnanguid ülesannetele. Töö tulemusena leiti vastused järgnevatele uurimisküsimustele: millised ülesanded on osalejate hinnangul kerged ja millised keerukad, millised ülesanded on osalejate hinnangul huvitavad, milliseid valikülesandeid lahendati kõige rohkem ning milliseid soovitusi annavad kursusel osalejad korraldajatele.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Merilin Säde, Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2017
PDF