arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Haskelli FRP teegi uurimine: Reactive-banana
Nimi Tenno Veber
Kokkuvõte Käesolevas lõputöös tutvustatakse funktsionaalset reaktiivset programmeerimist, reactive-banana teeki ning selgitatakse nelja näidisprogrammi. Nende näidisprogrammidega näidatakse reactive-banana teegi kõige tähtsamaid funktsioone, samuti mitmeid viise sündmuste ja käitumiste kasutamiseks ja kombineerimiseks. Lõputöö põhjal saab lugeja anda hinnangu, kui kasutajasõbralik ja kasulik on FRP teek reactive-banana.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad