arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi loomine Eesti Mölkky Klubide Liidule
Nimi Sten Mõtus
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on Eesti Mölkky Klubide Liidule uue veebisaidi loomine. Töö sisaldab vana veebisaidi analüüsi, sarnaste veebisaitide võrdlust, kliendi poolt kehtestatud nõuete analüüsi, ülevaadet kasutatud tehnoloogiatest ning tehtud töö kirjeldust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2017
PDF