arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


SQL päringuid kontrolliva Eclipse plugini kasutatavuse võimaldamine väljaspool Eclipse’i keskkonda
Nimi Risto Pärnapuu
Kokkuvõte Alvor on Eclipse’i jaoks arendatud tööriist, mis kontrollib koodis leiduvate SQL lausete korrektsust. Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on Alvori tööriista kasutatavuse võimaldamine väljaspool Eclipse’i arenduskeskkonda.
Autori ülesandeks oli täiendada Alvori tööriista, lisades võimaluse genereerida SQL kontrolli kohta tulemuste fail ja võimaldada seda teha ilma Eclipse’i käivitamata. Faili loomisel kasutati JUnit tulemusfaili struktuuri, et teha faili kasutamine erinevates keskkondades võimalikult lihtsaks. Peamiseks väljakutseks osutus õigete tööriistade leidmine ja kasutamine, et võimaldada Eclipse’i kompileerimisprotsessi käivitamist väljaspool Eclipse’i arenduskeskkonda.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Aivar Annamaa, Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad