arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Päikesepaneelide energia talletamise optimiseerimine
Nimi Karl Lubja
Kokkuvõte Inimkond on fossiilkütuseid kasutanud põhilise energiaallikana juba mitu sajandit, kuid fossiilkütused on taastumatu ressurss ning nende kasutamine on äärmiselt keskkonda reostav. See tõttu on inimkond hakanud otsima alternatiive fossiilkütustele, mis oleksid taastuvad ning keskkonna sõbralikud. Üks põhisuundi on päikeseenergia – tegemist on lõpmatu ja mittereostava energiaallikaga, kuid päikeseenergia täit hetke potentsiaali pole ära kasutatud. Bakalaureusetöö eesmärk on luua nii tarkvaraline kui ka riistvaraline lahendus päikesepaneelide liikumise automatiseerimiseks, et maksimeerida päikeseeneenergia talletust. Töö käigus arendati prototüüp, mis koosnes neljast valgustakistist, kahest servo motorist ja ühest päikesepaneelist. Katse tulemustega ilmnes, et päikest jälgiv paneel on keskmiselt võimeline tootma 20% rohkem energiat võrreldes traditsioonilise paigalseisva päikesepaneeliga.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mohan Liyange, Satish Srirama
Kaitsmise aasta 2017
PDF