arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tehisintellekti kontrollimise probleemi visualisatsioon
Nimi Sander Sats
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on tõsta teadlikkust tehisintellekti kontrollimise probleemist. Tehisintellekti kontrollimise probleem tegeleb küsimusega: kuidas luua tehisintellekt, mis on inimestest intelligentsem, aga ikka selle üle kontrolli hoida. Ehk teisisõnu, kuidas luua tehisintellekt nii, et see teeks inimkonnale head, mitte halba. Selle probleemi teadlikkuse tõstmiseks arendati veebileht, mis on ühendatud toestusõppe raamistikuga ja laseb külastajatel näha, kuidas tehisintellekt selles keskkonnas käitub. Veebileht sisaldab ka tehisintellekti kontrolliva neurovõrgustiku visualisatsiooni ja informatsiooni tehisintellekti kontrollimise probleemi kohta.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Daniel Majoral, Raul Vicente
Kaitsmise aasta 2017
PDF