arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Haskelli teegi Euterpea uurimine
Nimi Margus Pollmann
Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ja anda ülevaade Haskelli teegist Euterpea. Töös sisalduvat materjali saab kasutada lisaõppematerjalina Haskelli konstruktorite ja tüüpide õpetamisel. Euterpea on Haskelli teek, mis võimaldab muusikateoste koostamist, helisignaalide loomist ja nende töötlemist. Töös on välja toodud, kuidas luua heliteoseid ja neid esitada, luua helisignaale ja neid töödelda ning kuidas tekitada uusi instrumendi helisid. Lisaks on näiteprogrammide abil lahti seletatud teegi funktsioonid. Töö lõpuosas on ülevaade Euterpea kohta valmivast õpikust „Haskell School of Music“.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta 2017
PDF