arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Shenandoah mälukoristuse algoritmi logide visualiseerimine
Nimi Mart Mägi
Kokkuvõte Käesoleva lõputöö eesmärgiks on Red Hati uue mälukoristusalgoritmi Shenandoah logide parseri implementeerimine avatud lähtekoodiga projekti GCViewer raames. Lisaeesmärgiks on anda ülevaade Java mälukoristuse abstraktsioonist.
Lõputöö koosneb kahest osast - esimeses osas uuritakse süvendatult prügikoristuse abstraktsiooni Javas ning selle erinevaid implementatsioone, logisüsteemi plaanitavaid muudatusi Java 9 ning teises osas kirjeldatakse parseri implementeerimist ja selle valideerimist.
Töö käigus loodi eelmainitud Shenandoah parser, valideeriti see, ning tehti pull request selle GCVieweri projekti lisamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vladimir Šor, Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta 2017
PDF