arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


PDF dokumendi konverteerimine EPUB formaati
Nimi Sander-Sebastian Värv
Kokkuvõte Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse rakendust, mille abil on võimalik kuluefektiivsel viisil konverteerida PDF dokumente EPUB 2.0.1 formaati. Töös on kirjeldatud tehnilisi lahendusi, mille abil on võimalik säilitada dokumendi algne struktuur ja luua sellest müügikõlblik e-raamat. Lisaks kirjeldatakse rakenduse loomisega seotud tehnoloogiaid ning võrreldakse loodud rakendust olemasolevate lahendustega.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta 2017
PDF