arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti keelele optimeeritud kümne sõrme trükkimise harjutustarkvara
Nimi Herko Pirk
Kokkuvõte Käesolevas töös uuriti, mis on kümne sõrmega trükkimine ning kuidas oleks seda võimalik õppida. Töös on välja toodud mõned rakendused, mida saab kümne sõrmega trükkimise harjutamiseks kasutada. Praegu puudub selline kümne sõrme trükkimise õppimise rakendus, mis oleks eestikeelne, sisaldaks harjutusi nii algajatele kui ka edasijõudnutele ning võimalust ise harjutusi koostada. Töö käigus koostati eelpool nimetatud nõuetele vastav veebirakendus, kus saab õppida kümne sõrmega trükkimist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2017
PDF