arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Dokumentide haldussüsteemi loomine Tele2 Eesti AS näitel
Nimi Sander Vunk
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö käigus valmis koostöös Tele2 Eesti AS-iga dokumendihaldussüsteemi prototüüp, mida hakatakse tulevikus kasutama ettevõtte ühe siseveebi osana. Loodud veebilehel on töötajatel võimalik vajaminevaid dokumente kiiresti luua, üles leida ja kasutada. Veebirakenduse prototüüp asub veebiaadressil: http://kodu.ut.ee/~sanderv/Juhendid/.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mirjam Paales, Maria Gaiduk, Kaius Karon
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad