arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Item2Vec lähenemine soovitussüsteemi jaoks
Nimi Vitali Kuzmin
Kokkuvõte Lõputöö eesmärk oli välja arendada sõnade vektoriesitusel põhinev mudel soovitussüsteemi jaoks. Mudelit rakendati Item2Vec meetodi alusel, kuna viimased uuringud on näidanud, et Item2Veci abil on võimalik saada konkurentsivõimelisi tulemusi. Töö koosnebki valitud lähenemise rakendamisest, selle tarkvara tehnoloogia paigaldamise kirjeldamisest Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse (STACC) tootele ning testandmete hindamise ülevaatest. Hindamise tulemused näitavad, et rakendatud mudel tõepoolest sobib soovitussüsteemide arendamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Carlos Bentes, Mark Fišel
Kaitsmise aasta 2017
PDF