arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tark toidukaal
Nimi Krisseliine Pärt
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis mobiilirakendus iOS operatsioonisüsteemiga seadmele, mis ühildub sinihamba (Bluetooth) toidukaaluga. Rakenduse peamiseks eesmärgiks on Eestis elava inimese toitumise jälgimise protsessi lihtsustamine. Esimeses peatükis selgitatakse tasakaalustatud toitumise olemust ning vajalikkust. Samuti analüüsitakse Eestis elavate inimeste toitumisharjumusi ning kaaluprobleeme. Teises peatükis kirjeldatakse sinihamba toidukaalu valmistamist ning ühildamist seadmega. Lisaks kaetakse teises peatükis tarkvaraarendusega seotud etapid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2017
PDF