arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Pythonitaolise keele kompilaator Ozobotile
Nimi Kaarel Maidre
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua programmeerimiskeele Python sarnane keel, millega oleks võimalik programmeerida Ozobot robotit. Antud keele näol on tegemist õppevahendiga, mille eesmärk on programmeerimisoskuse õpetamine läbi Ozobot roboti.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad