arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Rakendus andmepäringute visualiseerimiseks
Nimi Tanel Joosep
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö kirjutamise käigus valmis andmepäringute visualiseerimise rakendus, mille loomisel kasutati Java 8 ning sellesse sisseehitatud lisateeke – JavaFX, Nashorn JavaScript Engine. Paremate kasutajaliidese komponentide lisamiseks kasutati ControlsFX teeki. Jõudlustestide täpsemaks hindamiseks kasutati vastavatesse rakendustesse sisse ehitatud ajamõõtmise funktsioone. Rakendus loodi ideega lihtsustada programmeerimisega igapäevaselt mitte tegelevate inimeste tööd andmete esmases analüüsis. Rakenduse eesmärk on pakkuda lõppkasutajale mugavat ja intuitiivse lähenemisega andmetöötlust. Rakendus on vabavaraline ning mõeldud kõigile kasutamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Toomas Haller, Tõnis Tasa
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad