arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Solfedžo õpitarkvara 1. klassile
Nimi Kristiina Kõiv
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua eestikeelne mobiilne rakendus Androidi platvormile, mis muudaks 1. klassi muusikakooli õpilastel nootide ja rütmide õppimise protsessi huvitavamaks ning samas ka kergemaks. Töö on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses peatükis koostatakse solfedžo õpitarkvara lühianalüüs. Teises peatükis tutvustatakse lugejale, kuidas on võimalik tuvastada klaveril mängitud heli Android seadmega, kasutades FFT algoritmi. Töö kolmandas osas antakse ülevaade valminud rakendusest ning koostatakse kasutusjuhend tarkvara kasutamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Taavi Duvin, Anne Villems
Kaitsmise aasta 2017
PDF