arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Müügiagentide töö kooskõlastamise infosüsteemi loomine ettevõttele
Nimi Leonid Tolli
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames valmib veebirakendus ettevõttele, mida hakkavad kasutama müügioskustega spetsialistid. Töös räägitakse ettevõtete taustast ning käsitletakse järgnevaid rakenduse tehnoloogiaid: HTML, CSS, Java, Apache Wicket, JavaScript, Wildfly, JRebel ja Microsoft Dynamics CRM. Samuti kirjeldatakse rakenduse tausta, üldinfot, funktsionaalsed nõuded ning seletatakse lahti vaateid. Lõpuks analüüsitakse töö käiku, tuuakse välja arenduses tekkinud probleemid, räägitakse raamistiku eripäradest, meeskonna tööjaotust ning kirjeldatakse lühidalt edaspidist rakenduse arendust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta 2017
PDF