arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti keele digitaalsete ressursside ja tehnoloogiate rakendamine teksti lihtsustamise programmis
Nimi Martin Peedosk
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida teksti lihtsustamise meetodeid ning luua veebipõhine rakendus, mis lihtsustaks eestikeelset teksti. Rakenduse loomiseks kasutati keeleressursse, nagu Eesti Wordnet, word2vec’i mudel, sagedusloend, võõrsõnade leksikon ja põhisõnavara sõnastik ning nendega leitakse sõnade keerukus ning sobivus teksti.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller,Kadri Vare
Kaitsmise aasta 2017
PDF