arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Microsoft Dynamics CRM platvormi ühendamine Microsoft Azure Machine Learning keskkonnaga
Nimi Tambet Kaal
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis lahendus, mis ühendab Microsoft Dynamics CRM platvormi ja Microsoft Azure Machine Learning keskkonna. Valminud ühendus võimaldab kasutada Azure Machine Learning keskkonnas loodud masinõppe mudeleid Dynamics CRM keskkonnas ilma koodi kirjutamata. Ühenduse loomiseks tehtud Microsoft Dynamics CRM lahendus koosneb pistikprogrammi teegist ning kolmest uuest olemist, mis loodi ühenduse seadistamiseks. Lahenduse testimiseks loodi näidislahendus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2017
PDF