arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti Wordneti visualiseerimine
Nimi Elina Pankrašin
Kokkuvõte Selle lõputöö eesmärk oli Eesti Wordneti sõnastiku visualiseerimine, kuna visualiseerimine võimaldab kasutajal paremini hoomata keerulist infot, kui see on esitatud graafide või graafikutena. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade wordnet-tüüpi sõnastiku ajaloost ja ülesehitusest ning visualiseerimisvõimalustest. Praktilises osas tutvustatakse bakalaureusetöö käigus valminud visualiseerimisprogrammi – selle üldkirjeldust, algoritmi, tehnilist poolt ja edasiarendamise võimalusi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller, Heili Orav
Kaitsmise aasta 2017
PDF