arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Murdkeele kirjakeelestamise metoodikad
Nimi Silver Vapper
Kokkuvõte Bakalaureusetöös keskenduti erinevatele võimalustele, kuidas saaks murdekeelseid tekste tõlkida eesti kirjakeele vormi. Selle eesmärk on muuta murdetekstid kergemini töödeldavateks. Katsetatud lahendusi oli kolm: murdekorpuse abil lemmade tõlkimine, regulaaravaldiste abil sõnade teisendamine ning statistiline masintõlge. Töös antakse ülevaade Eesti murrete taustast, kirjeldatakse loodud tõlkelahenduste tööpõhimõtet, analüüsitakse saadud tõlketulemusi ning tuuakse välja aspekte, mida lahenduste puhul annaks parandada või edasi arendada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Heiki-Jaan Kaalep
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad