arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Testimise automatiseerimise juhtumiuuring
Nimi Ali Belakehal
Kokkuvõte Viimase kahe aasta jooksul on LHV panga ühe arendustiimi testimisprotsess läbinud mitu parendustsüklit. Samas pole seda arengut metoodiliselt valideeritud. Selle töö eesmärk on analüüsida kolme võtmetähtsusega perioodi ning mõõta nende testimisprotsessi maksumust ja efektiivsust. Seejärel viiakse läbi mitmetasandiline analüüs, et tuvastada problemaatilised ja kasulikud mustrid ning nendega seotud tegurid. Analüüsi tulemusel seatakse eesmärgiks muuta testimisprotsess automatiseeritumaks. Sellest tulenevalt tegeleb ülejäänud lõputöö erinevate meetodite kombineerimisega, et muuta selline lähenemine läbi testide automatiseerimise protsessi teatud osade endi automatiseerimise saavutatavaks. Nendest tehnikatest moodustatakse pakutav lahendus, mis seejärel implementeeritakse ja selle lõputöö kontekstis valideeritakse.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl, Rainer Tikk
Kaitsmise aasta 2017
PDF