arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Standardmudel plokiahelal põhinevale hajusale raamatupidamistehnoloogiale
Nimi Andreas Ellervee
Kokkuvõte Plokiahel on hajus, transaktsioonidel põhinev andmebaas, mis on jagatud kõigi kasutajate vahel. See on Bitcoin’i põhiline tehnoloogiline innovatsioon ning plokiahela roll on olla hajus pearaamat kõikidele transaktsioonidele. Igal kasutajal (sõlm, ingl.k. ’node’) on terve koopia kõige hilisemast ahelast, mis hoiab endas igat transaktsiooni, mis kunagi tehtud. Iga plokk sisaldab endas eelmise ploki räsiväärtust (ingl.k. ’hash’), mis seob kaks plokki omavahel. Ühendatud plokid moodustavadki plokiahela. Paraku sellisel tehnoloogial puudub standard ja ühtne arusaam. Selle põhjuseks on vähesed akadeemilised uurimustööd, mis käsitleksid seda tehnoloogiat ja kirjeldaksid standardiseeritud mudelit. Käesoleva lõputöö eesmärgiks on võrrelda nelja plokiahela tehnoloogiat ning keskenduda nende äritaseme atribuutidele - tehnoloogias osalejad ja nende rollid, teenused, äriprotsessid ja andmemudelid. Analüüsi ja võrdluse tulemusena valmib standardiseeritud mudel, mis võib potentsiaalselt abistada analüütikuid ja arendajaid plokiahela tehnoloogiaga töötamisel. Loodud mudeli täpsuse valideerimiseks võrreldakse seda erinevate plokiahela tehnoloogiatega. Lisaks, valideerime standardmudelit kasutades seda riskipõhise analüüsi teostamisel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Raimundas Matulevicius, Nicolas Mayer
Kaitsmise aasta 2017
PDF