arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebipõhine tööriist ennustuspõhiseks protsessianalüütikaks
Nimi Kerwin Jorbina
Kokkuvõte Äripotsesside ennustav seire kasutab äriprotsesse toetavaid sündmuste logisid, luues ennustusi äriindikaatorite suhtes, näiteks aeg, maksumus ja järgnevad sündmused. Arvestades kasvavat huvi valdkonna vastu, on nii äri- kui akadeemilises valdkonnas loodud mitmeid lahendusi visualiseerimaks neid ennustusi kasutaja jaoks arusaadaval kujul. Käesolevas magistritöös pakume välja veebipõhise raamistiku ja tööriista, mis lubab kasutajatel hindamiseks kiirelt visualiseerida ennustusmudeleid. Veelgi enam, selle töö käigus loodi veebirakendus, mis suudab suhelda veebiteenuste abil ükskõik millise ennustusprotsessis kasutatava serveri rakendusega. Lõpuks uurib antud töö ka mitme juhtumi põhist ennustust, mis tähendab, et mudelid luuakse kasutades mitut sündmuste logi juhtumit.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta 2017
PDF