arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ligikaudne siseruumi mõõtmete hindamine kasutades liikumisest struktuuri eraldamise võtteid
Nimi Sander Tiganik
Kokkuvõte Tänapäeva uusimaid võtteid kasutades on võimalik liikumisest piltide peal eraldada struktuure, mille täpsust võib võrrelda laser skännerite täpsusega. Kahjuks vajavad need algoritmid siiski huvipunkte ning tekstuurseid pindasid, et anda parimaid tulemusi. Enamus algoritmidel on halb jõudlus kui nad peavad töötlema monotoonsete värvidega või tekstuurivaeseid pindu. Lisaks on tihti algoritmide tulemustes auke, mida algses stseenis ei esine. Selline projektsioon ei ole väga kasulik ega kasutatav juhul kui on stseenist oodatakse järjepidavust ja täielikkust, mitte detailide täpsust. Käesolevas töös proovib autor kasutada liikumisest struktuuri eraldamise võtteid koos uudsete ideedega, selleks et luua projektsioon siseruumist fookusega toa olemusele (õiged pikkuste suhted, õige põranda plaan), mitte objektide detailsusele. Töö eesmärgiks on välja pakkuda algoritm, mis suudab taasluua stseeni, mida oleks võimalik kasutada rakendustes, kus rõhk on stseeni täielikkusel, mitte detailsusel (nt. õige tee leidmise probleemid).
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Artjom Lind
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad