arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Pilk tulevikku: a priori teadmiste kasutamine äriprotsesside ennustusseireks
Nimi Anton Yeshchenko
Kokkuvõte Ikka leidub juhtumeid, kus lisaks andmetele minevikust, eksisteerib täiendavaid teadmisi (apriori teadmised) selle kohta, kuidas protsessid teostuvad tulevikus. Neid teadmisi saab kasutada selleks, et parandada tuleviku ennustusi juhtumitele, mille kohta ei ole olevikus informatsiooni. Käesolevas töös tutvustame kahte meetodit - nad põhinevad rekurrentsetel tehisnärvivõrkudel, mis kasutavad pika lühiajalise mäluga (PLM) rakke. Need meetodid kasutavad informatsiooni protsessiteostusjuhtumite struktuuri kohta ja a priori teadmisi protsessi võimalike tulemite kohta, et ennustada järgmisi juhtumeid protsessi teostuse ahelas. Testides neid meetodeid kuue elulise sündmuste logiga näitavad meetodite täpsuse paranemist võrreldes tavaliste PLM-il põhinevate meetoditega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Fabrizio Maria Maggi, Chiara Di Francescomarino, Chiara Ghidini
Kaitsmise aasta 2017
PDF