arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Raamistik ülikooli õppeainete teemade analüüsimiseks
Nimi Ragnar Vent
Kokkuvõte Erinevates teaduskondades õpetatavate ainete maht võib olla väga suur ning tihtipeale on raske saada ülevaadet ülikooli kursustel õpetatavatest teemadest ja nende kattuvusest. Käesoleva töö eesmärk on luua automaatne ja progressiivne viis, kuidas avastada kursusel õpetatavaid teemasid, tuginedes eelkõige avalikult saadaval olevatele kursuse materjalidele. Seda tüüpi analüüs pakub palju eeliseid, alustades üldisest ülevaatest kursusel õpetatavatest teemadest või näiteks avastamaks aineid, mis toetavad ühe projekti tegemist mitme kursuse raames. Selle jaoks peaksime leidma samal semestril õpetatavaid ained, mis katavad samu teemasid ja nõuavad projekti tegemist.

Pakutud raamistik on vastutav erinevate kursustega seotud tekstiliste materjalide kogumises ja failidest eraldamises. Seejärel puhastatakse kogutud andmed ja teisendatakse sobivasse formaati, mille peal teostatakse tekstianalüüsi, täpsemalt teemamodelleerimist. Teemade ja kursusevaheliste seoste leidmiseks rakendatakse LDA modelleerimismeetodit. Viimase sammuna kasutatakse käesoleva raamistiku jaoks loodud visualiseerimiskomponenti, et presenteerida teemamodelleerimise tulemusi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Karus
Kaitsmise aasta 2017
PDF