arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Platvorm neuromasintõlke süsteemide demonstreerimiseks ning kasutaja andmete kogumiseks
Nimi Dmytro Chasovskyi
Kokkuvõte Käesolev magistritöö keskendub probleemile, et ei ole olemas avaliku lähtekoodiga masintõlke platvormi, mis lubaks ka andmete kogumist lõpp-kasutajatelt. Sellise süsteemi olemasolu lihtsustaks hüpoteeside testimist ning eksperimentide läbiviimist nii gruppide kui ka individuaalsete uurijate poolt masintõlke valdkonnas. Lisaks sellele, saaks koguda ka tagasisidet lõppkasutajatelt. Töö autor arendas platvormi, valideeris ning täiustas seda pidevalt läbi kasutajate tagasiside. Autor on mõelnud ka platvormi arhitektuurilise disaini peale, kasutades tarkvaraarenduse parimaid tavasid. Selle tulemusena on olemas avatud lähtekoodiga platvorm masintõlke süsteemidele, mis võimaldab ka andmete kogumist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Mark Fishel
Kaitsmise aasta 2017
PDF