arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Raamistik teaduslike töövoogude automaatseks partitisioneerimiseks pilves
Nimi Jaagup Viil
Kokkuvõte Teaduslikud töövood on saanud populaarseks standardiks, et lihtsal viisil esitada ning lahendada erinevaid teaduslikke ülesandeid. Üldiselt koosnevad need töövood suurtest hulkadest ülesannetest, mis nõuavad tihti palju erinevaid arvuti ressursse, mistõttu jooksutatakse neid kas pilvearvutust, hajustöötlust või superarvuteid kasutades. Varem on tõestatud, et kui rakendada pilves töövoo erinevate osade jagamiseks k-way partitsioneerimis algoritmi, siis üleüldine kommunikatsioon pilves väheneb. Antud magistritöös programmeriti raamistik, et seda protsessi automatiseerida. Loodud raamistik võimaldab automaatselt partitsioneerida igasugusegi töövoo, mis on mõeldud Pegasuse programmiga jooksutamiseks. Raamistik, kasutades CloudML'i, seab automaatselt pilves üles klastri masinaid, konfigureerib ning sätestab kõik vajaliku tarkvara ning jooksutab ja partitsioneerib etteantud töövoo. Lisaks, kuvatakse pärast töövoo lõpetamist ka ajalise kalkulatsiooni visualisatsioon. Seda kasutades saab lõppkasutaja aimu, mitu tuuma peaks töövoo jooksutamiseks kasutama, et lõpetada eksperiment mingis kindlas ajavahemikus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta 2017
PDF