arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Miinipildujapatarei arvutusprogramm
Nimi Argo Neumann
Kokkuvõte Antud töö eesmärgiks on luua miinipildujapatarei arvutuskeskusele universaalne
arvutusprogramm, mis oleks kasutatav erinevate kaliibrite ja moonadega ning
uuendatavate lasketabelitega. Töö loomiseks kasutatakse Java 8 koos JavaFX teegiga.
Programm arvutab etteantud positsioonide ja sihtmärkide vahelised laskeandmed, kasutades selleks sisseloetud lasketabeleid. Programmi arvutused toetuvad militaarkeskkonnas kasutatavale MGRS koordinaatsüsteemile ning nurkade leidmiseks kasutatavale tuhandiksüsteemile. Laskeandmeid saab mõjutada nii temperatuuri muutmisega, sihtmärgile korrektuure tehes või positsioonide ja asukohtade koordinaate muutes. Positsioonide ning sihtmärkide omavaheline asetus on realiseeritud liigutatava graafikaga.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eero Vainikko
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad