arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Prototüüp analüüsimaks rolli- ja vahendipõhiseid juurdepääsumudeleid
Nimi Lasha Tsintsabadze
Kokkuvõte Käesoleva lõputöö eesmärgiks on luua juurdepääsu kontrolli võrdlemise platvorm või tööriist, mille abil kasutajad saavad eksperimenteerida ning luua turvaanalüüse ja -mudeleid. Lõputöö jaguneb kahte ossa: teoreetiline ja praktiline. Teoreetilises osas uuritakse, kuidas turvalisusmudelid, nagu näiteks kasutajapõhine juurdepääs ja atribuudipõhine juurdepääs töötavad, defineeritakse metamudeleid ja selgitatakse turvalisuse voogu. Seejärel võrreldakse kahte mudelit, fikseerides võrdluskriteeriumid, mida hiljem kasutatakse platvormil. Praktilises osas kasutatakse teoreetilise osa põhipunkte ning defineeritakse vajadused ja kasutuslahendid, et anda kasutajatele maksimaalne arusaam rakenduse sees toimuvast kasutajaliidesega suheldes.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Raimundas Matulevicius
Kaitsmise aasta 2017
PDF