arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Süsteemi SW-bridge analüüs
Nimi Helbe-Laura Nikitkina
Kokkuvõte Selle bakalaureusetöö eesmärk on liidestada praegune Eesti Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Complex Euroopa Liidu ühiseid sisseveo veterinaardokumente haldava süsteemiga. Töö sisaldab süsteemide kirjeldusi, praeguse olukorra kirjeldust ning analüüsi koostamisel kasutatud metoodika kirjeldust.
Loodud süsteemianalüüs koosneb:
1) süsteemi Complex uuendatud talitlusmallimudelist ja kasutusmallimudelist;
2) uue süsteemi SW-bridge kasutusmallimudelist;
3) süsteemidevahelise suhtluse kirjeldusest
4) ja Complexis teostavatest kontrollide muudatustest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Piret Freudenthal, Meelis Roos
Kaitsmise aasta 2017
PDF