arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


WebGLadiator veebiarendajatele mõeldud mängumootor
Nimi Mohamad Qaddura
Kokkuvõte Kaasaegse WebGL tehnoloogiaga veebimängude juurutamine on meeletult kasvanud, luues lõhe WebGL arendajate nõudluse ja pakkumise vahel. Kuna WebGL töötab JavaScript baasil, võib suure tõenäosusega näha WebGL arendusega liitumas veebitehnoloogiate taustaga arendajaid. JavaScript ökosüsteemis on arendajad harjunud JavaScriptiga koodi osas, HTML-ga struktuuri osas ja CSS-iga välimuse ja disaini osas. Praegused mängumootorid on ehitatud WebGL baasil ja omavad mängudeks selleks ettenähtud funktsionaalsust, kuid need ei võta arvesse Javascripti ökosüsteemi, mis raskendab veebiarendajate sisseelamist veebimängude arendusse.

WebGladiator on mängumootor veebiarendajatele, mis hõlbustab veebiarendajate liikumist mänguarendusse, pakkudes sama lähenemist, nagu veebiarenduses. Selleks, et hoida sama lähenemist, JSON on võetud kasutusse HTML-i asemel struktuuri tehnoloogiana. VFL tehnoloogiat kasutatakse CSS-i asemel paigutuste ja disaini jaoks ning JavaScript jääb programmeerimiskeeleks, milles kirjutatakse loogika. Selles projektis me kasutame avatud lähtekoodiga teeke, mis töötavad koos ühes mootoris, järgides õigeid tarkvaraarenduse mustreid ja arhitektuuri, et luua hübriid ECS, mis utiliseerib ECS arhitektuuri, pakkumaks sama lähenemist veebiarenduse jaoks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Margus Luik
Kaitsmise aasta 2017
PDF