arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Logipõhiste protsessi tulemuslikkuse analüüsimeetodite võrdlev hindamine
Nimi Kostiantyn Popov
Kokkuvõte Käesolev magistritöö võrdleb erinevaid protsessikaeve uurimustöid ning liigitab neid järgnevate näitajate põhjal: aeg, kvaliteet ja ressursikasutus. Magistritöö põhjendab protsessikaeve meetodite kasutamist ja nende pakutavat lisandväärtust. Pakume ühiseid mõõtühikuid ja parameetreid, mida saab kasutada protsessi tulemuslikkuse analüüsimeetodite hindamiseks. Lisaks eelnevale kirjeldab lõputöö kirjanduses esinevaid tarkvaralahendusi ja algoritme.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Payman Fredrik Milani, Fabrizio Maggi
Kaitsmise aasta 2017
PDF