arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Notatsiooniprogramm vaegnägijatele
Nimi Liis Mäeots
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames koostati lihtne veebipõhine notatsiooniprogramm vaegnägijatele. Töös antakse ülevaade sellest, mis on vaegnägemine, soovitustest veebirakenduse loomisel vaegnägijatele, noodigraafikaprogrammidest ning bakalaureusetöö käigus loodud programmist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2017
PDF