arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Protsessikaeve ettevõtetes
Nimi Karli Oruste
Kokkuvõte Protsessikaeve on kogum analüüstehnikaid, mis võimaldab saada andmetepõhist ülevaadet äriprotsesside tegelikust toimimisest. Protsessikaeve kasutamiseks tuleb äriprotsessi täitmise andmed salvestada spetsiaalselt protsessikaeve jaoks loodud andmetüüpi – sündmuslogisse. Sündmuslogi on äriprotsessi kronoloogiline tegevuste järjekord. Antud uurimisvaldkond on üsnagi noor ning seda pole veel ettevõtetes laialdaselt kasutusele võetud. Siiski, protsessikaeve kohta ilmub üha rohkem teadustöid. Antud töös tehakse süstemaatiline kirjanduse ülevaade, mis selgitab välja erinevad protsessikaeve tehnikad, mida on testitud kasutades päris elulisi sündmuslogisid. Koostatud kirjanduse ülevaadet kasutati küsitluse läbi viimiseks ettevõtete esindajate seas, et aru saada kui kasulikuks iga protsessikaeve tehnikat peetakse. Küsitluse sihtgrupp olid Eesti ettevõtete esindajad kelle tulemusi võrreldi ettevõtete esindajate üle maailma.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Frederik Payman Milani, Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta 2017
PDF