arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kaamera komponent ESTCube-2 missiooni juhtimissüsteemi jaoks
Nimi Rodion Krjutškov
Kokkuvõte ESTCube-2 on teine Eesti Tudengisatelliidi Programmi satelliidi projekt. Selle
peamiseks uurimisülesandeks on plasma piduri tehnoloogia testimine maa orbiidil. Projekti riistvara ja tarkvara arendavad üliõpilased. Arendamisel on tarkvara nimega missiooni juhtimissüsteem, mis aitaks satelliiti pärast orbiidile saatmist jälgida ja juhtida. Süsteem koosneb mitmest osast ja rakendustest, mis on mikroteenuste arhitektuuri sees ühendatud. Käesoleva lõputöö autor kirjeldab väljakutseid, mis on seotud satelliidi piltide kuvamisega kaasaegses veebirakenduses, analüüsib võimalikke lahendusi ja annab ülevaate tarkvara
prototüübi arenduse protsessist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Dr. Andris Slavinskis, Alo Peets,
Kaitsmise aasta 2018
PDF