arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tarkvaralabor OÜle Korto kasutajaliidese loomine
Nimi Mihkel Puusepp
Kokkuvõte Käesoleva bakalaurusetöö eesmärgiks on luua Tarkvaralabor OÜ Kortole kaasaegse väljanägemisega kasutajaliides.
Kasutajaliides annab kasutajale võimaluse:
1. Vaadata ühistuga seotud sõnumeid;
2. Sisestada kinnisvara elektri- ja veenäite;
3. Vaadata kinnisvaraga seotud arveid;
4. Vaadata ühistuga seotud andmeid;
5. Vaadata ja muuta kinnisvara, kinnisvaraga seotud isikute ja kasutaja andmeid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad