arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Shuriken Way – mõistatusmäng Android-seadmetele
Nimi Anton Tšugunov
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöös kirjeldatakse Android-mängu arendamist ja testimist. Mängu nimeks on Shuriken Way. Mängu arendati mänguna, mis pakub mängijale ainulaadset mängukogemust. Mängu arendamiseks ei kasutatud mängumootoreid. Erinevate tehnoloogiate valik on töös põhjendatud ja alternatiivsed lähenemised on analüüsitud. Töös on detailselt kirjeldatud mängus rakendatud mängumehaanikaid ning väljapaistvamate mängutasemete disaini. Töö lõpus on kirjeldatud mängu testimine. Mängu testiti mitmes erinevas Androidseadmes, et avastada ühilduvusprobleeme. Seejärel on töös võrreldud mängu jõudlust teiste Google Play levitusplatvormist leitud sarnaste Android-mängudega. Lõpuks anti mäng uutele mängijatele mängimiseks, et selgitada välja probleemid, millega mängijad võivad mängimisel kokku puutuda.
Testimise tulemuste põhjal arendati mängu edasi ning töös on toodud välja ettepanekud mängu arendamiseks tulevikus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad