arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programm funktsiooni ajalise keerukuse leidmiseks
Nimi Toom Lõhmus
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis Java-programm funktsiooni ajalise keerukuse leidmiseks. Programm loodi eesmärgiga lihtsustada programmeerimisülesannete hindamist olukorras, kus hinne sõltub lahenduse ajalisest keerukusest.
Käesolev töö annab ülevaate programmi kasutusvõimalustest ning dokumenteerib programmi seadistamise ja kasutamise Moodle’i keskkonnas esitatud lahenduste jaoks.
Töös on välja toodud funktsiooni käivitamise ning ajalise keerukuse leidmise jaoks kasutatavad meetodid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Reimo Palm
Kaitsmise aasta 2018
PDF