arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õppematerjalide koostamine teemal Bootstrap (Projekt „Noored koodi“)
Nimi Elisaveta Saveljev
Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärk on tutvustada kooliõpilastele veebiraamistiku Bootstrap põhilisi elemente. Bakalaureusetöö sai alguse projektist „Noored koodi“, täpsemalt vajadusest koostada eestikeelseid lisamaterjale e-kursusele „Veebilehed“.
Bakalaureusetöö teoreetilises osas käsitletakse õppemetoodikat, mis sobiks sellele teemale ning e-kursusele tervikuna. Töö praktilises osas on loodud neli peatükki veebiraamistiku Bootstrap kasutamise kohta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta 2018
PDF