arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õpiharjumuste päevik Graphbook v.2
Nimi Ingrid Patte
Kokkuvõte Ajahaldus on teadlikult oma tegevustele kuluva aja üle kontrolli haaramise protsess, et seeläbi tõsta oma produktiivsust. Tudengid saavad oma õppeaega ajahaldusrakenduste abil palju tõhusamalt jaotada ja kasutada. Selline rakendus kujutab endast klient-server programmi, mida klient veebilehitsejas jooksutab.
Loodud lahendus täidab selliste analüüsitarkvarade puudumisest tuleneva lünga, võimaldades õppejõududel tudengite õpiharjumusi jälgida ning kursuste edendamiseks objektiivset infot koguda. Samaaegselt võimaldab see esimese aasta tudengitel saada kogemusi oma ajakasutusest ning leida viise, kuidas oma õpiharjumusi edendada. Tudengite õpiharjumuste kohta informatsiooni kogumiseks ning nendest ülevaate saamiseks loodi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi esimese kursuse tudengitele õpipäevik. See bakalaureusetöö toob lisaks välja eelnevate lahenduste kirjeldused, veebirakenduse varasemate süsteemide analüüsi, uue süsteemi loomiseks kasutatud tehnoloogiate ülevaate ja valminud veebirakenduse põhjaliku ülevaate. Uue süsteemi kasutamine on ühe kohustusliku aine osa. Kogutavad andmed võimaldavad tudengite ajakulu kohta langetada informeeritud otsuseid, tudengeid tõhusamalt nende õpingutes toetada ning ühtlasi hinnata ning täiustada vastavalt kursuste mahtu ja sisu.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mirjam Paales, Maria Gaiduk
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad