arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mängija emotsioonide sõltuvus ausatest mängu disaini faktoritest ja välistingimustest
Nimi Richardas Keršis
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab seda, miks videomängude mängijad muutuvad mõnikord mängides agressiivseks ja vihaseks ning pakub sellele probleemile lahendust action žanri videomängude puhul, kus mängijad mängivad üksteise vastu.
Kaotamine nendes mängudes võib muuta mängijaid vihasteks ja agressiivseteks, mille üheks põhjuseks on mängijate kahtlus, et neid ei kohelda võrdselt ja teine võidab pettusega või talle mängu poolt loodud eelissituatsiooni abil.
Töös loodi action žanri katseline videomäng, mis pakub võrdseid võimalusi võitmiseks mõlemale poolele. Töö käigus korraldati uuring, kus katseisikud mängisid seda mängu ja pärast täitsid uuringu ankeedi.
Selgus, et ausad mängu disaini faktorid ja välistingimused mõjuvad positiivselt mängijate emotsioonidele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Margus Luik
Kaitsmise aasta 2018
PDF