arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Organisatsiooniliste andmetöötlustoimingute hindamise lähenemine GDPR vastavuse saavutamiseks
Nimi Steven Leego
Kokkuvõte Selle lõputöö eesmärk oli leida lähenemine, mille abil hinnata GDPR vastavust ning seda lähenemist reaalse ettevõtte peal proovida. Teoreetilises osas analüüsiti GDPR-i põhilisi väljakutseid ning mõ-ningaid juhiseid, mille põhjal kavandati sobilik lähenemine. Lähenemist prooviti väikese B2B mude-liga ettevõtte peal, mille käigus kaardistati isikuandmete töötlusega seotud äriprotsessid ja koostati register töötlemistoimingutest. Ettevõttele pakuti välja ka edasised sammud saavutamaks täielikku GDPR vastavust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jake Tom
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad