arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Delta õppehoone visualiseerimine ja optimeerimine
Nimi Aleksander Nikolajev
Kokkuvõte Antud töös loodi õppehoone visualisatsioon Unity mängu mootori kasutades. Lõputöö kirjeldab visualisatsiooni optimeerimist ning simuleeritud inimeste raja leidmise lahendust. Lisaks oli arendatud visualisatsiooni diasin Delta õppehoone visualisatsiooni vaatajate jaoks selleks, et muuta visualisatsiooni kasutajasõbralikumaks ja ilusamaks. Töö käigus oli tehtud optimeerimise ja raja leidmise testimine. Lisaks oli katsetatud visualisatsiooni meeldivus kasutajatele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad