arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Abstraktsete domeenide omaduspõhine testimine
Nimi Simmo Saan
Kokkuvõte Staatilise programmianalüüsiga uuritakse programme lähtekoodi põhjal, ilma neid käivitamata. Üks võimalus on selleks kasutada abstraktset interpretatsiooni, et määrata programmi võimalikke ligikaudseid seisundeid, mis moodustavad abstraktse domeeni. Kui kasutatav domeen rahuldab teatud matemaatilisi omadusi, siis abstraktse interpretatsiooni teooria kohaselt on teostatav analüüs korrektne (ingl sound). Staatilise analüsaatori implementeerimisel võib juhtuda, et domeenides esineb vigu, mis rikuvad analüüsi ja selle korrektsuse. Töös koostatakse omaduste komplekt, mida kasutatakse Goblint analüsaatorist omaduspõhise testimise abil vigade leidmiseks. Selleks implementeeritakse Goblintis vajalik domeenide testimise raamistik ja elementide generaatorid. Lõpuks viiakse läbi testimine, tuvastatakse vead ja kirjeldatakse neid. Sellega näidatakse, et omaduspõhist testimist on võimalik efektiivselt rakendada abstraktsetest domeenidest vigade leidmiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vesal Vojdani, Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta 2018
PDF