arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õppematerjalide koostamine teemal ”HTML” (Projekt “Noored koodi”)
Nimi Anna Sheshko
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärk on välja töötada kaasaegsemad eestikeelsed õppematerjalid märgistuskeele HTML 5 kohta. Õppematerjalides käsitletavad teemad on atribuudid, märgendid, piltide ja linkide lisamine, loendite ning tabelite loomine. Kursuse sihtgrupiks on põhikooli ja gümnaasiumi õpilased. Koostatud õppematerjalid peavad vastama projekti “Noored Koodi” formaadile.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta 2018
PDF