arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Reaalajas strateegia platvormidel arvutimängu disain
Nimi Silver Kirotar
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab reaalajas strateegia- ning platvorm arvutimängude žanrite disaini olemust ning mängumehaanikaid. Töö kirjeldab, kuidas nende žanrite mehaanikad kombineeriti üheks mängužanriks – reaalajas strateegia platvormidel – ning mille alusel disainiti uus arvutimäng.
Töö raames loodi mäng nimega „Queen Aerisilium“. Tegemist on reaalajas strateegia mänguga, milles kasutatakse platvormimängu mehaanikaid. Kasutajatega läbiviidud testimise põhjal on hinnatud valminud mängu üldist kasutajamugavust ning selle omalaadseid mängumehaanikaid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2018
PDF lisad