arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi loomine ettevõttele Rigor OÜ
Nimi Ted Edward Õunap
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua uus veebisait ettevõttele Rigor OÜ. Töö sisaldab vana veebisaidi analüüsi ja kliendi poolt kehtestatud nõudeid. Töö käsitleb veebi- saidi turvalisuse aspekte, annab ülevaate kasutatud tehnoloogiatest ning tehtud tööst.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ljubov Jaanuska, Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2018
PDF